imieniny: Henryka i Włodzimierza
poniedziałek, 15 lipca 2024
Aktualności
Przetarg na dostawę artykułów spożywczych w 2024 r.
12.12.2023

Dom Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej p.z.p.  na

"Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu oleskiego w okresie od 02 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000544926%2F01

Bezpośredni adres do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b8c9a0ed-9819-11ee-ba3b-4e891c384685

powrót